OPIS

Svaka forma električne otpornosti, čiji elementi čine deo:
otporničkog sanduka; ili
otporničkog rama;
uobičajeno u formi rešetke, ploča, traka ili žica i koji mogu da imaju otcepe.

NAPOMENA 1: Otpornički sanduk se koristi za otpornike koji imaju jedan ili više elemenata ugrađenih u kućištu sa namerom da čine deo kanala za PRISILNO vazdušno hlađenje.

NAPOMENA 2: Otpornički ram se koristi za otpornike koji imaju jedan ili više elemenata na zajedničkom ramu, predviđeni za prirodno vazdušno hlađenje.

OBLAST PRIMENE

 • Električne lokomotive;
 • Elektromotorni vozovi;
 • Dizel-električne lokomotive;
 • Industrijske i rudničke lokomotive;
 • Železnička putnička kola;
 • Tramvaji;
 • Trolejbusi.
otpornici

OSNOVNA KLASIFIKACIJA

 • Otpornici za polazak;
 • Otpornici za elektrodinamičko kočenje;
 • Otpornici za sve druge primene (slabljenje polja, uzemljenje, balansiranje,…);
 • Sa prisilnim ili prirodnim hlađenjem.

OPCIJE

 • U kućištu ili na ramu;
 • Sa prislinim ili prirodnim hlađenjem;
 • Načinjeni od livenog gvožđa ili od legura;
 • Ugradnja na krovu, u unutrašnjosti vozila ili ispod rama vozila.

PREDNOSTI

 • Visoka pouzdanost;
 • Dug životni vek;
 • Jednostavna ugradnja;
 • Minimalno održavanje.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE i USAGLAŠENOST SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

IEC 60077, IEC 60322

Naznačena radna struja: 1000 A, pri prisilnom vazdušnom hlađenju sa 10 m3/s;

Naznačeni radni napon: 1000 V;

Temperatura najtoplije tačke otporničkih elemenata ≤ 600 oC