OPIS
Pantograf omogućuje prenos struje sa kontaktnog voda do električnog sistema vozila.

OBLAST PRIMENE

 • Električne lokomotive;
 • Elektromotorni vozovi;
 • Tramvaji.
Pantograf-1025-gm-model

OSNOVNA KLASIFIKACIJA

 • Male težine;
 • Pojedinačno sekundarno vešanje sklopa klizača;
 • Konstantna zahtevana sila kontaktnog pritiska u radnom opsegu;
 • Ručno, električno ili elektropneumatsko spuštanje.

OPCIJE

 • Ručno, električno ili elektropneumatsko spuštanje;
 • Širok izbor oblika sklopa klizača;
 • Širok izbor dužina i širina grafitnih klizača;
 • Prilagođavanje osnovnog rama.

PREDNOSTI

 • Visoka pouzdanost;
 • Dug životni vek;
 • Jednostavna ugradnja;
 • Minimalno održavanje.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE i USAGLAŠENOST SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

IEC 60494-1, IEC 60494-2

Pantografi za magistralna železnička vozila: 25 kV, 50 Hz;

Pantografi za metroe i laka šinska vozila: 750 (600) VDC;

Za brzine vozila do 160 km/h.