OPIS
Regulišu polazak, brzinu i smer kretanja vozila, kao i usporavanje tokom električnog kočenja.

OBLAST PRIMENE

 • Električne lokomotive;
 • Elektromotorni vozovi;
 • Dizel-električne lokomotive;
 • Industrijske i rudničke lokomotive;
 • Železnička putnička kola;
 • Tramvaji;
 • Trolejbusi.
Kontroler-962-dkjk-v_a-foto-1

OSNOVNA KLASIFIKACIJA

 • Direktni ili indirektni kontroleri;
 • Elektromagnetsko i elektropneumatsko upravljanje;
 • Sa ili bez potiskivanja luka na kontaktima kontrolera (sa ili bez magnetnog duvanja);
 • Sa ili bez komore za gašenje luka na kontaktnim prstima.

OPCIJE

 • Elektromagnetsko ili elektropneumatsko upravljanje;
 • Širok opseg upravljačkih napona;
 • Dimenzionisanje od Nominalne ka Naznačenim vrednostima;
 • Pomoćni kontakti.

PREDNOSTI

 • Visoka pouzdanost;
 • Dug životni vek;
 • Jednostavna ugradnja;
 • Minimalno održavanje.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE i USAGLAŠENOST SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

IEC 60077

Vuča: 1000V,1200ADC; 2200V,400ADC; 600V,300ADC,…

Indirektni kontroleri: 110V, 10ADC.