OPIS
Elektromagnetna kočnica – skraćeno Mg kočnica – je dopunska kočnica koja dejstvuje direktno na šinu, pa je stoga njeno delovanje nezavisno od adhezije između točka i šine. Svoje dejstvo zasniva na primeni elektromagnetne sile. Tamo gde je potrebno Mg kočnica se montira na obrtna postolja kao dopuna drugim kočnicama.
Mg kočnica se postavlja na obrtno postolje tako da su u klizači između točkova, u osi šine.

OBLAST PRIMENE

 • Železnička putnička kola;
 • Tramvaji;
 • Šinobusi (Dizel-motorne jedinice).
Mg-kocnica-909-MSK-V_A

OSNOVNA KLASIFIKACIJA

 • Primene za tramvaje, metro i laka šinska vozila ili
  Železničke primene;
 • Sa ili bez pneumatskog spuštanja u radni položaj;

Mg kočnica radi pri naponima od 24 do 120 VDC koji se dobijaju iz baterije akumulatora na vozilu.
Svako obrtno postolje mora uvek da sadrži dva magneta identične konstrukcije. Odgovarajući uređjaji (t.j. sklopovi nosača) moraju da obezbede međusobnu paralelnost magneta.

OPCIJE

 • Sa ili bez pneumatskog spuštanja u radni položaj;
 • Širok opseg upravljačkih napona;
 • Širok opseg privlačnih sila;
 • Granica istrošenosti klizača je jasno uočljiva iz samog oblika članka.

PREDNOSTI

 • Visoka pouzdanost;
 • Dug životni vek;
 • Jednostavna ugradnja;
 • Minimalno održavanje.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE i USAGLAŠENOST SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

IEC 60077, UIC 541-06;

Komandni napon: 24 do 120 VDC;

Tipične vrednosti privlačne sile: 40 kN; 70 kN; 84 kN, 106 kN.