Politika kvaliteta

Strateško opredeljenje preduzeća MINELVO MDI zasniva se na praćenju zahteva i očekivanja svojih kupaca/korisnika u obezbeđenju proizvoda, delova i usluga u oblasti voznih sredstava kao i na unapređenju postoječih proizvoda i usluga. Preduzeće MINELVO MDI opredeljeno je da svoje proizvode i usluge nudi na tržištima širom sveta.

Svoje strateške ciljeve preduzeće MINELVO MDI će ostvariti:

  • kontinualnim podizanjem nivoa zadovoljstva kupaca/korisnika kvalitetom proizvoda/usluga;
  • negovanjem partnerskih odnosa sa dobavljačima;
  • upravljanjem poslovnim procesima zasnovanim na timskom radu;
  • kontinuiranim povećanjem efikasnosti i efektivnosti ključnih procesa razvoja, prodaje, proizvodnje, kontrole kvaliteta proizvoda i servisiranja;
  • stalnim unapređenjem postupaka, metoda i sredstava rada u svim domenima poslovanja preduzeća;
  • obezbeđivanjem permanentnog stručnog usavršavanja i obrazovanja zaposlenih;
  • povećavanjem zadovoljstva zaposlenih primenom sistema motivacije, kao i negovanjem i razvijanjem korporativne kulture;
  • zaštitom i unapređenjem radne i životne sredine zaposlenih;
  • permanentnim praćenjem funkcionisanja sistema menadžmenta kvalitetom i sistematskim preduzimanjem preventivnih i korektivnih mera radi njegovog stalnog unapređivanja.
  • upravljanjem poslovanjem preduzeća na zdravim finansijskim osnovama;

Strateški ciljevi definisani ovom izjavomo stvariće se primenom sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008.

Znak-YUQS-Q-1115-
ISO-9001-MINELVO-MDI-IQNET