OPIS

Elektro-pneumatski ventil reguliše napajanje vazduhom cilindra elektro-pneumatskih kontaktora i elektro-pneumatskih kontrolera za promenu smera vožnje – reversora.

Pneumatski pantografski ventil reguliše napajanje vazduhom cilindra za spuštanje pantografa na električnim lokomotivama.

OBLAST PRIMENE

  • Električne lokomotive;
  • Elektromotorni vozovi;
  • Dizel-električne lokomotive.
ventili

OSNOVNA KLASIFIKACIJA

  • Elektro-pneumatski ventili;
  • Pneumatski ventili.

PREDNOSTI

  • Visoka pouzdanost;
  • Dug životni vek;
  • Jednostavna ugradnja;
  • Minimalno održavanje.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE i USAGLAŠENOST SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

IEC 60077

Un = 24 – 110 VDC
Pn = 0 – 12 bar
An = 10 – 20 mm2